Historie

Historie našeho klubu

Vznikl v roce 1979 z iniciativy devíti nadšenců a jejich zájmu o vše dříve vyrobené. Začátek nebyl vůbec lehký. V republice již existovalo několik klubů se zaměřením na historická vozidla, ale protože se jednalo o činnost „pocházející ze Západu“, zůstávaly v pozadí pozornosti. V tehdejším Severočeském kraji pracovaly dva kluby – v Ústí n. L. a v Jablonci n. N. – o kterých však zakladatelé klubu ve Velemíně nic nevěděli. Pro organizaci zabývající se motorismem bylo nutné zapojení do Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou). Ve Velemíně již bylo při ZO Svazarmu Automotoklub, avšak někteří z vedení této organizace nově vznikající aktivitě nepřáli. Přesto se Veteran car club ve Velemíně prosadil. Trvalo dva roky, než se napojil na další kluby a získal od nich zkušenosti. Bylo nutné zjistit, jak provádět renovaci vozidel, jejich testování i jak je možnost jejich použití k jízdě na srazy. S pomocí ústeckého klubu jsme uspořádali výstavu historických vozidel při dětském dnu, umožnili jsme projížďku dětí historickými auty a tím se klub v obci uvedl.

Tři roky po založení se členové klubu začali zúčastňovat srazů a soutěž historických vozidel. Účastníky srazů doprovázel předseda, který sbíral zkušenosti jak vést klub. Začátkem dalšího roku byl již klub schopen zorganizovat vlastní akci. Hledalo se místo pro uspořádání srazu. Velemín nepřicházel v úvahu, neboť jeho poloha v chráněné krajinné oblasti neumožňovala konání motoristické akce. Volba padla na Terezín, město s tradicí motorismu, kde se konaly motocyklové a automobilové závody. Tehdejší Městský národní výbor Terezín tuto akci uvítal, stejně tak ředitelství Památníku Terezín, který sraz a soutěž historických vozidel zařadilo jako součást mírové manifestace k výročí osvobození koncentračního tábora a židovského ghetta. Ke spolupráci se přihlásil AMK Svazarmu z Terezína, jeho nabídka byla přijata. V budoucnosti se ukázala naše volba jako správná.

Prvního sraz a soutěže v roce 1984 se zúčastnilo 34 vozidel. Soutěžilo se jízdou ve městě. Ve stejném roce se jeden z členů zúčastnil soutěže ve Strakonicích. Tam navázal kontakt s účastníky ze zahraničí. Hned v následujícím roce byla zahájena příprava srazu a soutěže se zahraniční účastí – a tehdy se ukázalo, jak bylo prozíravé spolupracovat s ředitelstvím Památníku Terezín. Každá mezinárodní akce musela být totiž rok předem schválena orgány Svazarmu i KSČ – od okresních výborů až po výbory ústřední. Zakázat účast na mírové manifestaci si nikdo netroufl a Veteran car club Velemín jako jediný v republice nemusel žádat o povolení mezinárodních akcí.

Bylo ale zajímavé, že ačkoli všechny podniky a organizace okresu Litoměřice navazovaly družební styk s podniky a organizacemi okresu Rochlitz v bývalé NDR, družební spolupráci Veteran car club Velemín a klubu stejného druhu činnosti z Rochlitz OV Svazarmu nepovolil. Výbor našeho klubu na zákaz nereagoval, a naopak vybudoval s německými kluby v Rochlitz a Schwarzheide pevné vztahy, které umožnily dobrou spolupráci a přátelské styky mezi členy klubů.

Jak narůstal v dalších ročnících naší soutěže počet účastníků, byla její trať přesunuta nejdříve na silnice v okolí Terezína, později se po zpestření přesunulo místo konání srazů i do Lovosic a Litoměřic. Všechny srazy nesou původní název – TEREZÍN + rok konání. Po 3. ročníku upustil od spolupráce Automotoklub Terezín, ale nahradil ho AMK čes. závodníků, o to se zasloužilo několik jeho členů, bývalých motocyklových závodníků žijících na Litoměřicku.

V roce 1990 zanikla organizace Svazarmu. Členové bývalého ZO Svazarm Velemín dostali možnost výběru – Autoklub Republiky československé, UAMK a Svaz technických šprtů (následovník Svazarmu). Anketa rozhodla pro vstup do AKRČS. Činnost klubu se dále rozrůstala, rostl i počet jeho členů, stejně tak počet účastníků klubem pořádaných srazů. Raritou klubu bylo ustanovení pobočky v Chomutově. Vznikla u odstoupených členů Veteran car clubu Ústí n. L., kteří chtěli získat zkušenosti s řízením klubu a organizováním soutěží, a tak spolupracovali s VCC Velemín. Na stejném principu vytvořilo v roce 2001 další naší pobočku několik členů Fiat klubu z Prahy. Zatímco se členové pobočky z Chomutova po pětileté spolupráci rozhodli v roce 2001 pro osamostatnění, spolupráce s členy pobočky v Praze trvá.

Kontakt s ředitelstvím firmy Výstavy s.r.o. umožnil klubu nejen uspořádání výstavy historických vozidel v rámci výstavy TEMPO, ale i to, že se areál výstaviště v Litoměřicích stal trvale konání našich srazů.Na těchto stránkách naleznete základní informace o klubu.

Koncem roku 2000 vznikl spor mezi Autoklubem České republiky a vedením Asociace Veteran car clubu. Došlo to tak daleko, že některé kluby od Asociace odstoupily a založily samostatnou organizaci. Výbor Veteran car clubu Velemín svolal členskou schůzi a po zhodnocení situace se členové klubu rozhodli rovněžopustit Asociaci VCC a přejít pod registraci Veteran car clubu České republiky jako samostatná organizace.

Veteran car club Velemín tak vstoupil do třetího období své existence (založení, přechod k ACRČS, samostatnost), jeho činnost však zůstává stejná a můžeme říci, že dobrá. O tom svědčí i skutečnost, že klub soustřeďuje přes 170 členů a že se k nám hlásí za členy zájemci z Děčína, Varnsdorfu, dokonce i z Německa. Nejvzdálenější člen klubu je až z americké Kalifornie. A že naši členové umějí svá vozidla renovovat a dobře o ně pečují, to dokazují na výstavách, kde vystavují své miláčky i na jiných akcích než jen klubových.